HT29-celler (HT29 Cells)

HT29-celler

Humana tjocktarmsadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringssärdrag, typiska för mogna tarmceller, så som bägarceller.

Förklaring på engelska

Human colonic ADENOCARCINOMA cells that are able to express differentiation features characteristic of mature intestinal cells such as the GOBLET CELLS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, HT29; Cells, HT29; HT29 Cell; HT-29 Cells; Cell, HT-29; Cells, HT-29; HT 29 Cells; HT-29 Cell

Svensk term HT29-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, HT29; Cells, HT29; HT29 Cell; HT-29 Cells; Cell, HT-29; Cells, HT-29; HT 29 Cells; HT-29 Cell
Engelsk term HT29 Cells
MESH ID D019073

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.