Hud (Skin)

Hud

Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).

Förklaring på engelska

The outer covering of the body that protects it from the environment. It is composed of the DERMIS and the EPIDERMIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Hud
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Skin
MESH ID D012867

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.