Hudfönsterteknik (Skin Window Technique)

Hudfönsterteknik

En teknik för att studera CELLMIGRATION i INFLAMMATIONSprocessen eller under immunreaktioner. Efter att ett område på hud slips, kroppsrörelse av celler i området följs via mikroskopisk observation av exsudatet genom en täckläpp eller vävnadsodlingskammare placerad över området.

Förklaring på engelska

A technique to study CELL MIGRATION in the INFLAMMATION process or during immune reactions. After an area on the skin is abraded, the movement of cells in the area is followed via microscopic observation of the exudate through a coverslip or tissue culture chamber placed over the area.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Skin Window Techniques; Technique, Skin Window; Techniques, Skin Window; Skin Window Technic; Skin Window Technics; Technic, Skin Window; Technics, Skin Window; Rebuck Skin Window Technique

Svensk term Hudfönsterteknik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Skin Window Techniques; Technique, Skin Window; Techniques, Skin Window; Skin Window Technic; Skin Window Technics; Technic, Skin Window; Technics, Skin Window; Rebuck Skin Window Technique
Engelsk term Skin Window Technique
MESH ID D012884

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.