Hudmanifestationer (Skin Manifestations)

Hudmanifestationer

Hudåkommor som framkallas av icke dermatologisk sjukdom eller skada.

Förklaring på engelska

Dermatologic disorders attendant upon non-dermatologic disease or injury.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Manifestation, Skin; Manifestations, Skin; Skin Manifestation

Svensk term Hudmanifestationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Manifestation, Skin; Manifestations, Skin; Skin Manifestation
Engelsk term Skin Manifestations
MESH ID D012877

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.