Hudsår (Skin Ulcer)

Hudsår

Sår på huden och dess underliggande vävnader.

Förklaring på engelska

An ULCER of the skin and underlying tissues.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Skin Ulcers; Ulcer, Skin; Ulcers, Skin

Svensk term Hudsår
Synonym på svenska
Synonym på engelska Skin Ulcers; Ulcer, Skin; Ulcers, Skin
Engelsk term Skin Ulcer
MESH ID D012883

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.