Hudsjukdomar (Skin Diseases)

Hudsjukdomar

Sjukdomar som drabbar läderhuden eller överhuden.

Förklaring på engelska

Diseases involving the DERMIS or EPIDERMIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Skin Disease; Dermatoses; Dermatosis; Skin and Subcutaneous Tissue Disorders

Svensk term Hudsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Skin Disease; Dermatoses; Dermatosis; Skin and Subcutaneous Tissue Disorders
Engelsk term Skin Diseases
MESH ID D012871

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.