Hudsyfilis (Cutaneous Syphilis)

Hudsyfilis

Hudåkommor till följd av infektion med Treponema pallidum. Under primärstadiet, 18-21 dagar efter infektionstillfället, visar sig en eller fler blemmor (schanker). Vid utebliven behandling utvecklas under sekundärstadiet icke-destruktiva, övergående rodnader och makulopapulösa exantem eller fjälliga, variga utslag.

Förklaring på engelska

Cutaneous lesions arising from infection with Treponema pallidum. In the primary stage, 18-21 days following infection, one or more chancres appear. If untreated, the subsequent stages of the disease appear as syphilids. These eruptions are superficial, nondestructive, exanthematic, transient, macular roseolas that may later be maculopapular or papular polymorphous or scaly, pustular, pigmented eruptions.(Arnold, Odom, and James, Andrew’s Diseases of the Skin, 8th ed, p409)

Synonym, svenska: Kutan syfilis; Syfilid; Syfilitiskt hudutslag

Synonym, engelska: Cutaneous Syphilis; Skin Syphilis; Syphilis, Skin; Syphilids; Syphilid

Svensk term Hudsyfilis
Synonym på svenska Kutan syfilis; Syfilid; Syfilitiskt hudutslag
Synonym på engelska Cutaneous Syphilis; Skin Syphilis; Syphilis, Skin; Syphilids; Syphilid
Engelsk term Cutaneous Syphilis
MESH ID D013591

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.