Hudtemperatur (Skin Temperature)

Hudtemperatur

TEMPERATUREN vid den yttre ytan av kroppen.

Förklaring på engelska

The TEMPERATURE at the outer surface of the body.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Skin Temperatures; Temperature, Skin; Temperatures, Skin

Svensk term Hudtemperatur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Skin Temperatures; Temperature, Skin; Temperatures, Skin
Engelsk term Skin Temperature
MESH ID D012881

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.