Humant follikelstimulerande hormon (Follicle Stimulating Hormone, Human)

Humant follikelstimulerande hormon

En stor gonadotropin utsöndras av den humana adenohypofysen (HYPOFYSEN, FRÄMRE). Follikelstimulerande hormon stimulerar GAMETOGENES och de stödjande celler såsom ovariella GRANULOSA-CELLER, testikulära SERTOLI-CELLER och LEYDIG-CELLERNA. FSH består av två icke-kovalent länkade subenheter, alfa och beta. Alfa-subenheten är vanlig i de tre humana hypofysglykoproteinhormonerna (TSH, LH och FSH), men beta-subenheten är unik och ger dess biologiska specificitet.

Förklaring på engelska

A major gonadotropin secreted by the human adenohypophysis (PITUITARY GLAND, ANTERIOR). Follicle-stimulating hormone stimulates GAMETOGENESIS and the supporting cells such as the ovarian GRANULOSA CELLS, the testicular SERTOLI CELLS, and the LEYDIG CELLS. FSH consists of two noncovalently linked subunits, alpha and beta. The alpha subunit is common in the three human pituitary glycoprotein hormones (TSH, LH, and FSH), but the beta subunit is unique and confers its biological specificity.

Synonym, svenska: hFSH; Gonal-F; Humant FSH

Synonym, engelska: FSH, Human; Human Follicle Stimulating Hormone; Human FSH; FSH, human (follicle stimulating hormone); hFSH; Anthrogon

Svensk term Humant follikelstimulerande hormon
Synonym på svenska hFSH; Gonal-F; Humant FSH
Synonym på engelska FSH, Human; Human Follicle Stimulating Hormone; Human FSH; FSH, human (follicle stimulating hormone); hFSH; Anthrogon
Engelsk term Follicle Stimulating Hormone, Human
MESH ID D043373

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.