Humant herpesvirus 8 (Human herpesvirus 8)

Humant herpesvirus 8

En art inom släktet Rhadinovirus och underfamiljen Gammaherpesvirinae som isolerats från patienter med AIDS-associerat och klassiskt Kaposis sarkom.

Förklaring på engelska

A species in the genus RHADINOVIRUS, subfamily GAMMAHERPESVIRINAE, isolated from patients with AIDS-related and “classical” Kaposi sarcoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: HHV-8; KSHV; Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi’s Sarcoma Associated Herpesvirus; Kaposis Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi Sarcoma Associated Herpesvirus; Sarcoma-Associated Herpesvirus, Kaposi; Herpesvirus, Kaposi Sarcoma-Associated; Herpesvirus, Kaposi Sarcoma Associated; Human Herpesvirus 8; Herpesvirus, Kaposi’s Sarcoma-Associated; Herpesvirus, Kaposi’s Sarcoma Associated; Herpesvirus, Kaposis Sarcoma-Associated; Herpesviruses, Kaposi’s Sarcoma-Associated; Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesviruses; Sarcoma-Associated Herpesviruses, Kaposi’s

Svensk term Humant herpesvirus 8
Synonym på svenska
Synonym på engelska HHV-8; KSHV; Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi’s Sarcoma Associated Herpesvirus; Kaposis Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi Sarcoma-Associated Herpesvirus; Kaposi Sarcoma Associated Herpesvirus; Sarcoma-Associated Herpesvirus, Kaposi; Herpesvirus, Kaposi Sarcoma-Associated; Herpesvirus, Kaposi Sarcoma Associated; Human Herpesvirus 8; Herpesvirus, Kaposi’s Sarcoma-Associated; Herpesvirus, Kaposi’s Sarcoma Associated; Herpesvirus, Kaposis Sarcoma-Associated; Herpesviruses, Kaposi’s Sarcoma-Associated; Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesviruses; Sarcoma-Associated Herpesviruses, Kaposi’s
Engelsk term Human herpesvirus 8
MESH ID D019288

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.