Humant koriongonadotropin, beta-subenhet (Chorionic Gonadotropin, beta Subunit, Human)

Humant koriongonadotropin, beta-subenhet

Används som klinisk markör för tidig upptäckt av normal graviditet och bidrar i stor utsträckning till diagnosen av olika graviditetsanknutna sjukdomstillstånd, som t ex ektopisk graviditet, spontan a bort, hydatidmola, koriokarcinom eller Downs syndrom. Bestämning av denna markör är dessutom av stor hjälp under terapeutisk behandling av testikelcancer. Andra kliniska användningsområden kan vara so m markör för tumörer i blåsan, bukspottkörteln eller gallvägarna. Syn. S-b-hCG.

Förklaring på engelska

The beta subunit of human CHORIONIC GONADOTROPIN. Its structure is similar to the beta subunit of LUTEINIZING HORMONE, except for the additional 30 amino acids at the carboxy end with the associated carbohydrate residues. HCG-beta is used as a diagnostic marker for early detection of pregnancy, spontaneous abortion (ABORTION, SPONTANEOUS); ECTOPIC PREGNANCY; HYDATIDIFORM MOLE; CHORIOCARCINOMA; or DOWN SYNDROME.

Synonym, svenska: beta-HCG; HCG-beta

Synonym, engelska: Human Chorionic Gonadotropin, beta Subunit; HCG, beta Subunit; HCG-beta; HCG beta; Chorionic Gonadotropin, beta Chain, Human; Chorionic Gonadotropin, beta Polypeptide, Human

Svensk term Humant koriongonadotropin, beta-subenhet
Synonym på svenska beta-HCG; HCG-beta
Synonym på engelska Human Chorionic Gonadotropin, beta Subunit; HCG, beta Subunit; HCG-beta; HCG beta; Chorionic Gonadotropin, beta Chain, Human; Chorionic Gonadotropin, beta Polypeptide, Human
Engelsk term Chorionic Gonadotropin, beta Subunit, Human
MESH ID D018997

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.