Humant tillväxthormon (Human Growth Hormone)

Humant tillväxthormon

Ett peptidhormon med 191 aminosyror som utsöndras av människans adenohypofys. Hormonet kallas även GH eller somatotropin. Ett syntetiskt tillväxthormon, somatropin, har kommit att ersätta den naturliga formen som terapeutiskt preparat vid behandling av t ex dvärgväxt hos barn med tillväxthormonbrist.

Förklaring på engelska

A 191-amino acid polypeptide hormone secreted by the human adenohypophysis (PITUITARY GLAND, ANTERIOR), also known as GH or somatotropin. Synthetic growth hormone, termed somatropin, has replaced the natural form in therapeutic usage such as treatment of dwarfism in children with growth hormone deficiency.

Synonym, svenska: Genotropin; Humatrope; Norditropin; Saizen; Somatropin

Synonym, engelska: Growth Hormone, Human; hGH (Human Growth Hormone); Somatropin (Human); Somatotropin (Human); Somatropin; Serostim; Zomacton; Cryo-Tropin; Cryo Tropin; CryoTropin; Recombinant Human Growth Hormone (Mammalian); r-hGH-M; r-hGH(m); Humatrope; Umatrope; Maxomat; Norditropin; Norditropin Simplexx; Norditropine; Nutropin; Omnitrope; Saizen; Genotropin; Genotonorm

Svensk term Humant tillväxthormon
Synonym på svenska Genotropin; Humatrope; Norditropin; Saizen; Somatropin
Synonym på engelska Growth Hormone, Human; hGH (Human Growth Hormone); Somatropin (Human); Somatotropin (Human); Somatropin; Serostim; Zomacton; Cryo-Tropin; Cryo Tropin; CryoTropin; Recombinant Human Growth Hormone (Mammalian); r-hGH-M; r-hGH(m); Humatrope; Umatrope; Maxomat; Norditropin; Norditropin Simplexx; Norditropine; Nutropin; Omnitrope; Saizen; Genotropin; Genotonorm
Engelsk term Human Growth Hormone
MESH ID D019382

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.