Humoralism (Humoralism)

Humoralism

En föreställning i den antika grekiska medicinen om att hälsa och sjukdom berodde på balans eller obalans hos kroppsvätskorna (humor). Kroppsvätskorna är blod, slem, gul galla och svart galla.

Förklaring på engelska

An ancient Greek medical theory that health and illness result from a balance or imbalance of body fluids or “humors”. The humors are blood, phlegm, yellow bile, and black bile.

Synonym, svenska: Kroppsvätsketeori

Synonym, engelska

Svensk term Humoralism
Synonym på svenska Kroppsvätsketeori
Synonym på engelska
Engelsk term Humoralism
MESH ID D019364

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.