Huvudrörelser (Head Movements)

Huvudrörelser

Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor och djur.

Förklaring på engelska

Voluntary or involuntary motion of head that may be relative to or independent of body; includes animals and humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Head Movement; Movement, Head; Movements, Head

Svensk term Huvudrörelser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Head Movement; Movement, Head; Movements, Head
Engelsk term Head Movements
MESH ID D019416

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.