Hydrokultur (Hydroponics)

Hydrokultur

En teknik för växtodling i odlingslösning i stället för i jord, rötterna är nedsänkta i en luftad lösning med de rätta halterna av näringssalter.

Förklaring på engelska

A technique for growing plants in culture solutions rather than in soil. The roots are immersed in an aerated solution containing the correct proportions of essential mineral salts. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska: Vattenodling

Synonym, engelska: Hydroponic

Svensk term Hydrokultur
Synonym på svenska Vattenodling
Synonym på engelska Hydroponic
Engelsk term Hydroponics
MESH ID D018527

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.