Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare (Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors)

Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare

Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.

Förklaring på engelska

Compounds that inhibit HYDROXYMETHYLGLUTARYL COA REDUCTASES. They have been shown to directly lower CHOLESTEROL synthesis.

Synonym, svenska: HMG-CoA reduktashämmare; Statiner

Synonym, engelska: Hydroxymethylglutaryl CoA Reductase Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase; Reductase Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA; HMG-CoA Reductase Inhibitor; HMG CoA Reductase Inhibitor; Statin; Statins, HMG-CoA; HMG-CoA Statins; Statins, HMG CoA; Inhibitors, HMG-CoA Reductase; Inhibitors, HMG CoA Reductase; Reductase Inhibitors, HMG-CoA; HMG-CoA Reductase Inhibitors; HMG CoA Reductase Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-Coenzyme A; Hydroxymethylglutaryl-Coenzyme A Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA; Hydroxymethylglutaryl-CoA Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl CoA; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitor; Hydroxymethylglutaryl CoA Reductase Inhibitor; Reductase Inhibitor, Hydroxymethylglutaryl-CoA; Statins

Svensk term Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare
Synonym på svenska HMG-CoA reduktashämmare; Statiner
Synonym på engelska Hydroxymethylglutaryl CoA Reductase Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase; Reductase Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA; HMG-CoA Reductase Inhibitor; HMG CoA Reductase Inhibitor; Statin; Statins, HMG-CoA; HMG-CoA Statins; Statins, HMG CoA; Inhibitors, HMG-CoA Reductase; Inhibitors, HMG CoA Reductase; Reductase Inhibitors, HMG-CoA; HMG-CoA Reductase Inhibitors; HMG CoA Reductase Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-Coenzyme A; Hydroxymethylglutaryl-Coenzyme A Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl-CoA; Hydroxymethylglutaryl-CoA Inhibitors; Inhibitors, Hydroxymethylglutaryl CoA; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitor; Hydroxymethylglutaryl CoA Reductase Inhibitor; Reductase Inhibitor, Hydroxymethylglutaryl-CoA; Statins
Engelsk term Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors
MESH ID D019161

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.