Hypergravitation (Hypergravity)

Hypergravitation

Förhållande där gravitationen är starkare än på jordens yta. Detta uttrycks genom att tyngdkraften anges som mer än 1g.

Förklaring på engelska

Condition wherein the force of gravity is greater than or is increased above that on the surface of the earth. This is expressed as being greater than 1 g.

Synonym, svenska: Ökad tyngdkraft

Synonym, engelska: High Gravity; Gravity, High; Increased Gravity; Gravity, Increased

Svensk term Hypergravitation
Synonym på svenska Ökad tyngdkraft
Synonym på engelska High Gravity; Gravity, High; Increased Gravity; Gravity, Increased
Engelsk term Hypergravity
MESH ID D018471

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.