Hyperlucent lunga (Hyperlucent Lung)

Hyperlucent lunga

Hög röntgengenomsläpplighet i en lunga, med minskad storlek och kärlutbredning. Fenomenet är ofta förenat med obliterativ bronkiolit och med adenovirusinfektion under barndomen.

Förklaring på engelska

A lung with reduced markings on its chest radiograph and increased areas of transradiancy (hyperlucency). A hyperlucent lung is usually associated with pulmonary emphysema or PNEUMOTHORAX.

Synonym, svenska: MacLeods syndrom; Swyer-James syndrom

Synonym, engelska: Hyperlucent Lung; Hyperlucent Lungs; Lungs, Hyperlucent; Thorax, Hyperlucent; Hyperlucent Thorax; Swyer-James Syndrome; Swyer James Syndrome; Syndrome, Swyer-James; MacLeod Syndrome; Syndrome, MacLeod; Unilateral Hyperlucent Lung; Hyperlucent Lung, Unilateral; Hyperlucent Lungs, Unilateral; Lung, Unilateral Hyperlucent; Lungs, Unilateral Hyperlucent; Unilateral Hyperlucent Lungs

Svensk term Hyperlucent lunga
Synonym på svenska MacLeods syndrom; Swyer-James syndrom
Synonym på engelska Hyperlucent Lung; Hyperlucent Lungs; Lungs, Hyperlucent; Thorax, Hyperlucent; Hyperlucent Thorax; Swyer-James Syndrome; Swyer James Syndrome; Syndrome, Swyer-James; MacLeod Syndrome; Syndrome, MacLeod; Unilateral Hyperlucent Lung; Hyperlucent Lung, Unilateral; Hyperlucent Lungs, Unilateral; Lung, Unilateral Hyperlucent; Lungs, Unilateral Hyperlucent; Unilateral Hyperlucent Lungs
Engelsk term Hyperlucent Lung
MESH ID D019568

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.