Hypermedia (Hypermedia)

Hypermedia

Datorbaserade sammanställningar av olika typer av informationsenheter (text, ljud, grafik, videosekvenser), hoplänkade med logisk, icke-linjär teknik som ger användare möjligheter att orientera sig i informationsmassan; även själva systemtekniken (“hårdvaran”) räknas hit.

Förklaring på engelska

Computerized compilations of information units (text, sound, graphics, and/or video) interconnected by logical nonlinear linkages that enable users to follow optimal paths through the material and also the systems used to create and display this information. (From Thesaurus of ERIC Descriptors, 1994)

Synonym, svenska: Hypertext

Synonym, engelska: Hypermedium; Hypertext

Svensk term Hypermedia
Synonym på svenska Hypertext
Synonym på engelska Hypermedium; Hypertext
Engelsk term Hypermedia
MESH ID D019146

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.