Hyperoxi (Hyperoxia)

Hyperoxi

Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.

Förklaring på engelska

An abnormal increase in the amount of oxygen in the tissues and organs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hyperoxias

Svensk term Hyperoxi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hyperoxias
Engelsk term Hyperoxia
MESH ID D018496

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.