Hyperton saltlösning (Hypertonic saline solution)

Hyperton saltlösning

Hypertonisk natriumkloridlösning. En lösning med ett osmotiskt tryck som är större än för fysiologisk saltlösning (0,9 g NaCl i 100 ml renat vatten).

Förklaring på engelska

Hypertonic sodium chloride solution. A solution having an osmotic pressure greater than that of physiologic salt solution (0.9 g NaCl in 100 ml purified water).

Synonym, svenska: Hyperton saltlösning

Synonym, engelska: Hypertonic Solutions, Saline; Saline Hypertonic Solutions; Solutions, Saline Hypertonic; Saline Solutions, Hypertonic; Sodium Chloride Solution, Hypertonic; Hypertonic Solution, Saline; Saline Hypertonic Solution; Solution, Saline Hypertonic; Sodium Chloride Solutions, Hypertonic; Hypertonic Saline Solutions; Solutions, Hypertonic Saline; Hypertonic Saline Solution; Solution, Hypertonic Saline

Svensk term Hyperton saltlösning
Synonym på svenska Hyperton saltlösning
Synonym på engelska Hypertonic Solutions, Saline; Saline Hypertonic Solutions; Solutions, Saline Hypertonic; Saline Solutions, Hypertonic; Sodium Chloride Solution, Hypertonic; Hypertonic Solution, Saline; Saline Hypertonic Solution; Solution, Saline Hypertonic; Sodium Chloride Solutions, Hypertonic; Hypertonic Saline Solutions; Solutions, Hypertonic Saline; Hypertonic Saline Solution; Solution, Hypertonic Saline
Engelsk term Hypertonic saline solution
MESH ID D012462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.