Hypofyshormonreceptorer (Pituitary hormone receptors)

Hypofyshormonreceptorer

Cellytereceptorer som binder hypofyshormoner med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. Eftersom många hypofyshormoner även frisätts av nervceller som signalämnen, så finns dessa receptorer också i nervsystemet.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind pituitary hormones with high affinity and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Since many pituitary hormones are also released by neurons as neurotransmitters, these receptors are also found in the nervous system.

Synonym, svenska: Receptorer, hypofyshormon

Synonym, engelska: Receptors, Pituitary Hormones; Pituitary Hormones Receptors; Pituitary Hormone Receptors

Svensk term Hypofyshormonreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, hypofyshormon
Synonym på engelska Receptors, Pituitary Hormones; Pituitary Hormones Receptors; Pituitary Hormone Receptors
Engelsk term Pituitary hormone receptors
MESH ID D011979

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.