Hypokinesi (Hypokinesia)

Hypokinesi

Nedsatt eller långsam rörelseförmåga i kroppsmuskulaturen. Störningen kan bero på sjukdom i de basala ganglierna, psykisk sjukdom, långvarig inaktivitet pga sjukdom, och andra tillstånd.

Förklaring på engelska

Slow or diminished movement of body musculature. It may be associated with BASAL GANGLIA DISEASES; MENTAL DISORDERS; prolonged inactivity due to illness; and other conditions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hypodynamia; Hypokinesia, Antiorthostatic; Antiorthostatic Hypokinesia; Antiorthostatic Hypokinesias; Hypokinesias, Antiorthostatic; Bradykinesia; Bradykinesias

Svensk term Hypokinesi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hypodynamia; Hypokinesia, Antiorthostatic; Antiorthostatic Hypokinesia; Antiorthostatic Hypokinesias; Hypokinesias, Antiorthostatic; Bradykinesia; Bradykinesias
Engelsk term Hypokinesia
MESH ID D018476

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.