Hypoplastisk vänsterkammare (Hypoplastic Left Heart Syndrome)

Hypoplastisk vänsterkammare

Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.

Förklaring på engelska

A condition caused by underdevelopment of the whole left half of the heart. It is characterized by hypoplasia of the left cardiac chambers (HEART ATRIUM; HEART VENTRICLE), the AORTA, the AORTIC VALVE, and the MITRAL VALVE. Severe symptoms appear in early infancy when DUCTUS ARTERIOSUS closes.

Synonym, svenska: Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Synonym, engelska: Left Heart Syndrome, Hypoplastic; Left Heart Hypoplasia Syndrome

Svensk term Hypoplastisk vänsterkammare
Synonym på svenska Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Synonym på engelska Left Heart Syndrome, Hypoplastic; Left Heart Hypoplasia Syndrome
Engelsk term Hypoplastic Left Heart Syndrome
MESH ID D018636

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.