Hypoxantin (Hypoxanthine)

Hypoxantin

Ett purin och intermediärt reaktionsämne i adenosinomsättningen och vid bildandet av nukleinsyror via räddningsprocessen.

Förklaring på engelska

A purine and a reaction intermediate in the metabolism of adenosine and in the formation of nucleic acids by the salvage pathway.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Hypoxantin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Hypoxanthine
MESH ID D019271

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.