I-länder (Developed Countries)

I-länder

Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare.

Förklaring på engelska

Countries that have reached a level of economic achievement through an increase of production, per capita income and consumption, and utilization of natural and human resources.

Synonym, svenska: Utvecklade länder; Industriländer

Synonym, engelska: Countries, Developed; Country, Developed; Developed Country; Developed Nations; Developed Nation; Nation, Developed; Nations, Developed; Industrialized Nations; Industrialized Nation; Nation, Industrialized; Nations, Industrialized; Industrialized Countries; Countries, Industrialized; Country, Industrialized; Industrialized Country

Svensk term I-länder
Synonym på svenska Utvecklade länder; Industriländer
Synonym på engelska Countries, Developed; Country, Developed; Developed Country; Developed Nations; Developed Nation; Nation, Developed; Nations, Developed; Industrialized Nations; Industrialized Nation; Nation, Industrialized; Nations, Industrialized; Industrialized Countries; Countries, Industrialized; Country, Industrialized; Industrialized Country
Engelsk term Developed Countries
MESH ID D019049

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.