Icke-hemjärnproteiner (Nonheme Iron Proteins)

Icke-hemjärnproteiner

Proteiner som vanligtvis medverkar i oxidations-reduktionsreaktioner och som innehåller järn, men inga porfyringrupper.

Förklaring på engelska

Proteins, usually acting in oxidation-reduction reactions, containing iron but no porphyrin groups. (Lehninger, Principles of Biochemistry, 1993, pG-10)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Iron Proteins, Nonheme; Proteins, Nonheme Iron; Non-Heme Iron Proteins; Non Heme Iron Proteins; Proteins, Non-Heme Iron; Iron Proteins, Non-Heme; Iron Proteins, Non Heme

Svensk term Icke-hemjärnproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Iron Proteins, Nonheme; Proteins, Nonheme Iron; Non-Heme Iron Proteins; Non Heme Iron Proteins; Proteins, Non-Heme Iron; Iron Proteins, Non-Heme; Iron Proteins, Non Heme
Engelsk term Nonheme Iron Proteins
MESH ID D019159

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.