Icke-joniserande strålning (Nonionizing Radiation)

Icke-joniserande strålning

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING eller ljudstrålning (SOUND WAVES) som inte producerar joner i materia genom vilken den passerar. Våglängderna för icke-joniserande elektromagentisk strålning är i allmänhet längre än för långt ultraviolett strålning och sträcker sig genom de längsta RADIOVÅGORNA.

Förklaring på engelska

ELECTROMAGNETIC RADIATION or sonic radiation (SOUND WAVES) which does not produce IONS in matter through which it passes. The wavelengths of non-ionizing electromagentic radiation are generally longer than those of far ultraviolet radiation and range through the longest RADIO WAVES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nonionizing Radiations; Radiations, Nonionizing; Non-Ionizing Radiation; Non Ionizing Radiation; Non-Ionizing Radiations; Radiation, Non-Ionizing; Radiations, Non-Ionizing; Nonionizing Radiation

Svensk term Icke-joniserande strålning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nonionizing Radiations; Radiations, Nonionizing; Non-Ionizing Radiation; Non Ionizing Radiation; Non-Ionizing Radiations; Radiation, Non-Ionizing; Radiations, Non-Ionizing; Nonionizing Radiation
Engelsk term Nonionizing Radiation
MESH ID D011840

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.