Icke-myeliniserade nervtrådar (Unmyelinated nerve fibers)

Icke-myeliniserade nervtrådar

En typ av nervtrådar som definieras av sin struktur, särskilt nervskidans. Deras axon är små. Förhållandert mellan axonen och schwannceller är större för icke-myeliniserade nervtrådar än för myeliniserade, som är 1:1. Normalt omsluter en schwanncell flera axon i icke-myeliniserade nervtrådar. Därför täcks inte varje nervtråd helt av det myelinhölje som bildas av schwanncellen. Icke-myeliniserade nervtrådar har långsam ledningsförmåga. De utgör flertalet perifera sensoriska och autonoma nervtrådar. De finns också i ryggmärgen och hjärnan.

Förklaring på engelska

A class of nerve fibers as defined by their nerve sheath arrangement. The AXONS of the unmyelinated nerve fibers are small in diameter and usually several are surrounded by a single MYELIN SHEATH. They conduct low-velocity impulses, and represent the majority of peripheral sensory and autonomic fibers, but are also found in the BRAIN and SPINAL CORD.

Synonym, svenska: Icke-myeliniserade nervfibrer; C-fibrer

Synonym, engelska: Nerve Fiber, Unmyelinated; Unmyelinated Nerve Fiber; Unmyelinated Nerve Fibers; C Fibers; C Fiber

Svensk term Icke-myeliniserade nervtrådar
Synonym på svenska Icke-myeliniserade nervfibrer; C-fibrer
Synonym på engelska Nerve Fiber, Unmyelinated; Unmyelinated Nerve Fiber; Unmyelinated Nerve Fibers; C Fibers; C Fiber
Engelsk term Unmyelinated nerve fibers
MESH ID D036421

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.