Icke-narkotiska smärtstillande medel (Non-Narcotic Analgesics)

Icke-narkotiska smärtstillande medel

Läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatorisk verkan som inte binder till opioidreceptorer och inte klassificeras som narkotiska preparat.

Förklaring på engelska

A subclass of analgesic agents that typically do not bind to OPIOID RECEPTORS and are not addictive. Many non-narcotic analgesics are offered as NONPRESCRIPTION DRUGS.

Synonym, svenska: Analgetika, icke-narkotiska

Synonym, engelska: Analgesics, Non Narcotic; Non-Narcotic Analgesics; Non-Opioid Analgesic; Analgesic, Non-Opioid; Nonopioid Analgesics; Non-Opioid Analgesics; Analgesics, Non-Opioid; Non Opioid Analgesics; Analgesics, Nonnarcotic; Nonnarcotic Analgesics; Analgesics, Nonopioid; Non Opioid Analgesic; Analgesic, Non Opioid; Opioid Analgesic, Non; Nonopioid Analgesic; Analgesic, Nonopioid

Svensk term Icke-narkotiska smärtstillande medel
Synonym på svenska Analgetika, icke-narkotiska
Synonym på engelska Analgesics, Non Narcotic; Non-Narcotic Analgesics; Non-Opioid Analgesic; Analgesic, Non-Opioid; Nonopioid Analgesics; Non-Opioid Analgesics; Analgesics, Non-Opioid; Non Opioid Analgesics; Analgesics, Nonnarcotic; Nonnarcotic Analgesics; Analgesics, Nonopioid; Non Opioid Analgesic; Analgesic, Non Opioid; Opioid Analgesic, Non; Nonopioid Analgesic; Analgesic, Nonopioid
Engelsk term Non-Narcotic Analgesics
MESH ID D018712

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.