Icke-vital tand (Nonvital Tooth)

Icke-vital tand

En tand från vilken tandpulpa har tagits bort eller är nekrotisk. (Boucher, Clinical Dental Terminologi [publikationstyp], 4:e upplagan)

Förklaring på engelska

A tooth from which the dental pulp has been removed or is necrotic. (Boucher, Clinical Dental Terminology, 4th ed)

Synonym, svenska: Devitaliserad tand; Tand utan pulpa; Endodontiskt behandlade tänder

Synonym, engelska: Nonvital Tooth; Tooth, Devitalized; Devitalized Tooth; Tooth, Pulpless; Pulpless Tooth; Teeth, Pulpless; Pulpless Teeth; Teeth, Devitalized; Devitalized Teeth; Teeth, Nonvital; Nonvital Teeth; Teeth, Endodontically-Treated; Endodontically-Treated Teeth; Teeth, Endodontically Treated; Tooth, Endodontically-Treated; Endodontically-Treated Tooth; Tooth, Endodontically Treated

Svensk term Icke-vital tand
Synonym på svenska Devitaliserad tand; Tand utan pulpa; Endodontiskt behandlade tänder
Synonym på engelska Nonvital Tooth; Tooth, Devitalized; Devitalized Tooth; Tooth, Pulpless; Pulpless Tooth; Teeth, Pulpless; Pulpless Teeth; Teeth, Devitalized; Devitalized Teeth; Teeth, Nonvital; Nonvital Teeth; Teeth, Endodontically-Treated; Endodontically-Treated Teeth; Teeth, Endodontically Treated; Tooth, Endodontically-Treated; Endodontically-Treated Tooth; Tooth, Endodontically Treated
Engelsk term Nonvital Tooth
MESH ID D019553

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.