Idazoxan (Idazoxan)

Idazoxan

En alfa(2)-adrenoceptorantagonist. Den har använts experimentellt för att prova andra substansers bindningsaktivitet.

Förklaring på engelska

A benzodioxane-linked imidazole that has alpha-2 adrenoceptor antagonist activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Idazoxan Hydrochloride; Hydrochloride, Idazoxan; RX-781094; RX 781094; RX781094

Svensk term Idazoxan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Idazoxan Hydrochloride; Hydrochloride, Idazoxan; RX-781094; RX 781094; RX781094
Engelsk term Idazoxan
MESH ID D019329

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.