Idrottsmedicin (Sports Medicine)

Idrottsmedicin

En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.

Förklaring på engelska

The field of medicine concerned with physical fitness and the diagnosis and treatment of injuries sustained in exercise and sports activities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sport Medicine; Medicine, Sport; Medicine, Sports

Svensk term Idrottsmedicin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sport Medicine; Medicine, Sport; Medicine, Sports
Engelsk term Sports Medicine
MESH ID D013178

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.