Ilarvirus (Ilarvirus)

Ilarvirus

Ett släkte av familjen Bromoviridae som främst angriper vedartade växter. Bland arterna finns tio undergrupper. “Tobacco streak virus” är typarten.

Förklaring på engelska

A genus of the family BROMOVIRIDAE which infects mainly woody plants. Species are divided into ten subgroups. Tobacco streak virus is the type species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ilarviruses; Tobacco streak virus; Tobacco streak viruses

Svensk term Ilarvirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ilarviruses; Tobacco streak virus; Tobacco streak viruses
Engelsk term Ilarvirus
MESH ID D019179

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.