Ilizarovs metod (Ilizarov Technique)

Ilizarovs metod

En benfixeringsteknik som använder sig av en extern fixeringsanording för förlängning av extremiteter, justering av pseudoartroser och andra missbildningar, samt för stöd för läkning av svåra traumatiska eller patologiska brott och infektioner, som t ex kronisk osteomyelit (benvävsinflammation).

Förklaring på engelska

A bone fixation technique using an external fixator (FIXATORS, EXTERNAL) for lengthening limbs, correcting pseudarthroses and other deformities, and assisting the healing of otherwise hopeless traumatic or pathological fractures and infections, such as chronic osteomyelitis. The method was devised by the Russian orthopedic surgeon Gavriil Abramovich Ilizarov (1921-1992). (From Bull Hosp Jt Dis 1992 Summer;52(1):1)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Technique, Ilizarov; Ilizarov Method; Method, Ilizarov; Ilizarov Technic; Technic, Ilizarov

Svensk term Ilizarovs metod
Synonym på svenska
Synonym på engelska Technique, Ilizarov; Ilizarov Method; Method, Ilizarov; Ilizarov Technic; Technic, Ilizarov
Engelsk term Ilizarov Technique
MESH ID D018889

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.