Imaginär exponering (Psychotherapy Imagery)

Imaginär exponering

Användande av mentala bilder ur fantasin som psykoterapeutisk metod. Behandlingen kan klassificeras utifrån form: visuell, verbal, ljudupplevelse, doftupplevelse, beröring, smakupplevelse eller rörelse. Vanliga föreställningsscenarior är naturupplevelser (t ex skogs- och bergsbilder), vattenföreställningar (t ex bäckar och hav), resefantasier osv. Imaginativ terapi används vid behandling av psykiska störningar och som stöd för patienter med andra sjukdomar. Metoden ingår ofta som en del av hypnos, autogen träning, avslappningsövningar och beteendeterapi.

Förklaring på engelska

The use of mental images produced by the imagination as a form of psychotherapy. It can be classified by the modality of its content: visual, verbal, auditory, olfactory, tactile, gustatory, or kinesthetic. Common themes derive from nature imagery (e.g., forests and mountains), water imagery (e.g., brooks and oceans), travel imagery, etc. Imagery is used in the treatment of mental disorders and in helping patients cope with other diseases. Imagery often forms a part of HYPNOSIS, of AUTOGENIC TRAINING, of RELAXATION TECHNIQUES, and of BEHAVIOR THERAPY. (From Encyclopedia of Human Behavior, vol. 4, pp29-30, 1994)

Synonym, svenska: Imaginär visualisering

Synonym, engelska: Imagery, Psychotherapeutic; Imagery (Psychotherapy); Psychotherapy Imagery; Guided Imagery; Imagery, Guided; Psychotherapeutic Imagery; Imagery Psychotherapy; Psychotherapy, Imagery; Directed Reverie Therapy; Directed Reverie Therapies; Reverie Therapies, Directed; Reverie Therapy, Directed; Therapies, Directed Reverie; Therapy, Directed Reverie

Svensk term Imaginär exponering
Synonym på svenska Imaginär visualisering
Synonym på engelska Imagery, Psychotherapeutic; Imagery (Psychotherapy); Psychotherapy Imagery; Guided Imagery; Imagery, Guided; Psychotherapeutic Imagery; Imagery Psychotherapy; Psychotherapy, Imagery; Directed Reverie Therapy; Directed Reverie Therapies; Reverie Therapies, Directed; Reverie Therapy, Directed; Therapies, Directed Reverie; Therapy, Directed Reverie
Engelsk term Psychotherapy Imagery
MESH ID D019018

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.