Immunfluorescensteknik, indirekt (Fluorescent Antibody Technique, Indirect)

Immunfluorescensteknik, indirekt

En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.

Förklaring på engelska

A form of fluorescent antibody technique commonly used to detect serum antibodies and immune complexes in tissues and microorganisms in specimens from patients with infectious diseases. The technique involves formation of an antigen-antibody complex which is labeled with fluorescein-conjugated anti-immunoglobulin antibody. (From Bennington, Saunders Dictionary & Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Indirect Fluorescent Antibody Technic; Immunofluorescence Technique, Indirect; Immunofluorescence Techniques, Indirect; Indirect Immunofluorescence Technique; Indirect Immunofluorescence Techniques; Immunofluorescence Antibody Test, Indirect; Indirect Immunofluorescence Assay; Assay, Indirect Immunofluorescence; Assays, Indirect Immunofluorescence; Immunofluorescence Assay, Indirect; Immunofluorescence Assays, Indirect; Indirect Immunofluorescence Assays; Immunofluorescence Technic, Indirect; Immunofluorescence Technics, Indirect; Indirect Immunofluorescence Technic; Indirect Immunofluorescence Technics; Fluorescent Antibody Technic, Indirect; Indirect Fluorescent Antibody Technique; Indirect Immunofluorescence; Immunofluorescence, Indirect; Immunofluorescences, Indirect; Indirect Immunofluorescences

Svensk term Immunfluorescensteknik, indirekt
Synonym på svenska
Synonym på engelska Indirect Fluorescent Antibody Technic; Immunofluorescence Technique, Indirect; Immunofluorescence Techniques, Indirect; Indirect Immunofluorescence Technique; Indirect Immunofluorescence Techniques; Immunofluorescence Antibody Test, Indirect; Indirect Immunofluorescence Assay; Assay, Indirect Immunofluorescence; Assays, Indirect Immunofluorescence; Immunofluorescence Assay, Indirect; Immunofluorescence Assays, Indirect; Indirect Immunofluorescence Assays; Immunofluorescence Technic, Indirect; Immunofluorescence Technics, Indirect; Indirect Immunofluorescence Technic; Indirect Immunofluorescence Technics; Fluorescent Antibody Technic, Indirect; Indirect Fluorescent Antibody Technique; Indirect Immunofluorescence; Immunofluorescence, Indirect; Immunofluorescences, Indirect; Indirect Immunofluorescences
Engelsk term Fluorescent Antibody Technique, Indirect
MESH ID D019084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.