Immunkonglutininer (Immunoconglutinins)

Immunkonglutininer

Autoantikroppar riktade mot nybildade epitoper, som uppstår när komplementkaskaden aktiveras och de däri ingående proteinerna ändrar konformitet.

Förklaring på engelska

Autoantibodies directed against newly-formed EPITOPES created as the COMPLEMENT cascade is activated and the proteins involved change their conformations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Immune Conglutinins; Conglutinins, Immune

Svensk term Immunkonglutininer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Immune Conglutinins; Conglutinins, Immune
Engelsk term Immunoconglutinins
MESH ID D037561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.