Immunkonjugat (Immunoconjugates)

Immunkonjugat

Kombinationer av diagnostiska preparat eller läkemedel och specifika immunologiska substanser, som t ex immunglobuliner, monoklonala antikroppar eller antigen. Ofta utgörs det diagnostiska eller terapeutiska preparatet av någon radioisotop. Dessa konjugat är användbara verktyg för utveckling av målsökande läkemedel och radioisotoper för behandling av vissa tumörsjukdomar.

Förklaring på engelska

Combinations of diagnostic or therapeutic substances linked with specific immune substances such as IMMUNOGLOBULINS; MONOCLONAL ANTIBODIES; or ANTIGENS. Often the diagnostic or therapeutic substance is a radionuclide. These conjugates are useful tools for specific targeting of DRUGS and RADIOISOTOPES in the CHEMOTHERAPY and RADIOIMMUNOTHERAPY of certain cancers.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Immunoconjugate; Antibody-Drug Conjugates; Antibody Drug Conjugates; Conjugates, Antibody-Drug; Antibody-Drug Conjugate; Conjugate, Antibody-Drug; Antibody Drug Conjugate; Conjugate, Antibody Drug; Drug Conjugate, Antibody; Radioimmunoconjugates; Radioimmunoconjugate

Svensk term Immunkonjugat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Immunoconjugate; Antibody-Drug Conjugates; Antibody Drug Conjugates; Conjugates, Antibody-Drug; Antibody-Drug Conjugate; Conjugate, Antibody-Drug; Antibody Drug Conjugate; Conjugate, Antibody Drug; Drug Conjugate, Antibody; Radioimmunoconjugates; Radioimmunoconjugate
Engelsk term Immunoconjugates
MESH ID D018796

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.