Immunologiska suppressorfaktorer (Immunologic suppressor factors)

Immunologiska suppressorfaktorer

Proteiner, proteinkomplex eller glykoproteiner utsöndrade av suppressor-T-celler som hämmar antingen efterföljande T-celler, B-celler eller andra immunologiska fenomen. Några av dessa faktorer har både histokompatibilitet (I-J) och antigenspecifika domäner som kan kopplas samman med disulfidbroar. De kan framkallas av haptener eller andra antigener och kan massproduceras av hybridom eller monokloner i laboratoriet.

Förklaring på engelska

Proteins, protein complexes, or glycoproteins secreted by suppressor T-cells that inhibit either subsequent T-cells, B-cells, or other immunologic phenomena. Some of these factors have both histocompatibility (I-J) and antigen-specific domains which may be linked by disulfide bridges. They can be elicited by haptens or other antigens and may be mass-produced by hybridomas or monoclones in the laboratory.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Immunologic Suppressor Factors; Suppressor T-Cell Factors; Factors, Suppressor T-Cell; Suppressor T Cell Factors; T-Cell Factors, Suppressor; Factors, T Suppressor; Suppressor Factors, T; T Suppressor Factors; T-Suppressor Factors; Factors, T-Suppressor; T Cell Suppressor Factors; Factors, Immunologic Suppressor; T-Cell Suppressive Factors; Factors, T-Cell Suppressive; Suppressive Factors, T-Cell; T Cell Suppressive Factors; Suppressor Factor (SF4)

Svensk term Immunologiska suppressorfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Immunologic Suppressor Factors; Suppressor T-Cell Factors; Factors, Suppressor T-Cell; Suppressor T Cell Factors; T-Cell Factors, Suppressor; Factors, T Suppressor; Suppressor Factors, T; T Suppressor Factors; T-Suppressor Factors; Factors, T-Suppressor; T Cell Suppressor Factors; Factors, Immunologic Suppressor; T-Cell Suppressive Factors; Factors, T-Cell Suppressive; Suppressive Factors, T-Cell; T Cell Suppressive Factors; Suppressor Factor (SF4)
Engelsk term Immunologic suppressor factors
MESH ID D013491

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.