Impingementsyndrom i skulder (Shoulder Impingement Syndrome)

Impingementsyndrom i skulder

Komprimering av ROTATOR CUFF-senor och subakromial bursa mellan HUMERALHUVUDET och SCAPULAENS ACROMION. Detta tillstånd är förknippat med subakromial BURSIT, liksom rotatorkuff (till stor del supraspinatus) och bicipital seninflammation.

Förklaring på engelska

Compression of the ROTATOR CUFF tendons and subacromial bursa between the HUMERAL HEAD and the ACROMION of the SCAPULA. This condition is associated with subacromial BURSITIS, as well as rotator cuff (largely supraspinatus) and bicipital tendon INFLAMMATION.

Synonym, svenska: Rotatorcuffsyndrom; Axel impingement; Impingementsyndrom i axel; Inklämningssyndrom i skulder; Inklämningssyndrom i axel; Internt inklämningssyndrom; Subacromiellt inklämningssyndrom; Subacromiellt impingementsyndrom

Synonym, engelska: Shoulder Impingement Syndromes; Rotator Cuff Impingement; Impingement, Rotator Cuff; Impingements, Rotator Cuff; Rotator Cuff Impingements; Shoulder Impingement; Impingement, Shoulder; Shoulder Impingements; Rotator Cuff Impingement Syndrome; Coracohumeral Impingement Syndrome; Coracohumeral Impingement Syndromes; Coracoid Impingement Syndrome; Coracoid Impingement Syndromes; Coracohumeral Impingement; Coracohumeral Impingements; Impingement, Coracohumeral; Subacromial Impingement Syndrome; Subacromial Impingement Syndromes; Outlet Impingement Syndrome; Outlet Impingement Syndromes; Outlet Impingement; Outlet Impingements; Internal Impingement Syndrome; Internal Impingement Syndromes; Posterosuperior Glenoid Impingement; Impingement, Posterosuperior Glenoid; Impingements, Posterosuperior Glenoid; Posterosuperior Glenoid Impingements

Svensk term Impingementsyndrom i skulder
Synonym på svenska Rotatorcuffsyndrom; Axel impingement; Impingementsyndrom i axel; Inklämningssyndrom i skulder; Inklämningssyndrom i axel; Internt inklämningssyndrom; Subacromiellt inklämningssyndrom; Subacromiellt impingementsyndrom
Synonym på engelska Shoulder Impingement Syndromes; Rotator Cuff Impingement; Impingement, Rotator Cuff; Impingements, Rotator Cuff; Rotator Cuff Impingements; Shoulder Impingement; Impingement, Shoulder; Shoulder Impingements; Rotator Cuff Impingement Syndrome; Coracohumeral Impingement Syndrome; Coracohumeral Impingement Syndromes; Coracoid Impingement Syndrome; Coracoid Impingement Syndromes; Coracohumeral Impingement; Coracohumeral Impingements; Impingement, Coracohumeral; Subacromial Impingement Syndrome; Subacromial Impingement Syndromes; Outlet Impingement Syndrome; Outlet Impingement Syndromes; Outlet Impingement; Outlet Impingements; Internal Impingement Syndrome; Internal Impingement Syndromes; Posterosuperior Glenoid Impingement; Impingement, Posterosuperior Glenoid; Impingements, Posterosuperior Glenoid; Posterosuperior Glenoid Impingements
Engelsk term Shoulder Impingement Syndrome
MESH ID D019534

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.