Inälvsnerver (Splanchnic Nerves)

Inälvsnerver

De viktigaste nerverna som försörjer buken med sympatiska nervimpulser. De större, mindre och minsta inälvsnerverna utgörs av pregangliontrådar från ryggmärgskanalen som passerar de paravertebrala ganglierna och löper vidare till bukganglierna och nervnäten. Ländnerverna för nervtrådar som passerar igenom ländryggens paravertebrala ganglier till de mesenteriala och hypogastriska ganglierna.

Förklaring på engelska

The major nerves supplying sympathetic innervation to the abdomen. The greater, lesser, and lowest (or smallest) splanchnic nerves are formed by preganglionic fibers from the spinal cord which pass through the paravertebral ganglia and then to the celiac ganglia and plexuses. The lumbar splanchnic nerves carry fibers which pass through the lumbar paravertebral ganglia to the mesenteric and hypogastric ganglia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nerve, Splanchnic; Nerves, Splanchnic; Splanchnic Nerve

Svensk term Inälvsnerver
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nerve, Splanchnic; Nerves, Splanchnic; Splanchnic Nerve
Engelsk term Splanchnic Nerves
MESH ID D013153

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.