Inavlade buf råttor (Inbred buf rats)

Inavlade buf råttor

En inavlad råttstam som används inom cancerforskningen, i synnerhet vid studier av tumörutveckling.

Förklaring på engelska

An inbred strain of rat that is used for cancer research, particularly the study of CARCINOGENESIS

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: BUF Rat, Inbred; BUF Rats, Inbred; Inbred BUF Rat; Inbred BUF Rats; Rat, Inbred BUF; Rats, Inbred Buffalo; Buffalo Rats, Inbred; Inbred Buffalo Rats; Rats, BUF; BUF Rat; BUF Rats; Rat, BUF

Svensk term Inavlade buf råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska BUF Rat, Inbred; BUF Rats, Inbred; Inbred BUF Rat; Inbred BUF Rats; Rat, Inbred BUF; Rats, Inbred Buffalo; Buffalo Rats, Inbred; Inbred Buffalo Rats; Rats, BUF; BUF Rat; BUF Rats; Rat, BUF
Engelsk term Inbred buf rats
MESH ID D011915

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.