Inavlade lew råttor (Inbred lew rats)

Inavlade lew råttor

En inavlad råttstam som används inom biomedicinsk forskning.

Förklaring på engelska

An inbred strain of rat that is used in BIOMEDICAL RESEARCH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inbred Lew Rat; Inbred Lew Rats; Lew Rat, Inbred; Lew Rats, Inbred; Rat, Inbred Lew; Rats, Inbred Lewis; Inbred Lewis Rats; Lewis Rats, Inbred; Rats, Lew; Lew Rat; Lew Rats; Rat, Lew

Svensk term Inavlade lew råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inbred Lew Rat; Inbred Lew Rats; Lew Rat, Inbred; Lew Rats, Inbred; Rat, Inbred Lew; Rats, Inbred Lewis; Inbred Lewis Rats; Lewis Rats, Inbred; Rats, Lew; Lew Rat; Lew Rats; Rat, Lew
Engelsk term Inbred lew rats
MESH ID D011917

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.