Inavlade shr råttor (Inbred shr rats)

Inavlade shr råttor

En stam av Rattus norvegicus med förhöjt blodtryck som används som modell för att studera högt blodtryck och stroke.

Förklaring på engelska

A strain of Rattus norvegicus with elevated blood pressure used as a model for studying hypertension and stroke.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inbred SHR Rat; Inbred SHR Rats; Rat, Inbred SHR; SHR Rat, Inbred; SHR Rats, Inbred; Rats, SHR; Rat, SHR; SHR Rat; SHR Rats; Rats, Spontaneously Hypertensive; Rat, Spontaneously Hypertensive; Spontaneously Hypertensive Rat; Spontaneously Hypertensive Rats

Svensk term Inavlade shr råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inbred SHR Rat; Inbred SHR Rats; Rat, Inbred SHR; SHR Rat, Inbred; SHR Rats, Inbred; Rats, SHR; Rat, SHR; SHR Rat; SHR Rats; Rats, Spontaneously Hypertensive; Rat, Spontaneously Hypertensive; Spontaneously Hypertensive Rat; Spontaneously Hypertensive Rats
Engelsk term Inbred shr rats
MESH ID D011918

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.