Inavlade wf råttor (Inbred wf rats)

Inavlade wf råttor

En inavlad råttstam som används inom biomedicinsk forskning.

Förklaring på engelska

An inbred strain of rat that is used in BIOMEDICAL RESEARCH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Inbred WF Rat; Inbred WF Rats; Rat, Inbred WF; WF Rat, Inbred; WF Rats, Inbred; Rats, Wistar Furth; Wistar Furth Rats; Rats, WF; Rat, WF; WF Rat; WF Rats; Rats, Inbred Wistar Furth

Svensk term Inavlade wf råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Inbred WF Rat; Inbred WF Rats; Rat, Inbred WF; WF Rat, Inbred; WF Rats, Inbred; Rats, Wistar Furth; Wistar Furth Rats; Rats, WF; Rat, WF; WF Rat; WF Rats; Rats, Inbred Wistar Furth
Engelsk term Inbred wf rats
MESH ID D011920

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.