Indinavir (Indinavir)

Indinavir

En kraftfull och specifik HIV-proteashämmare som tycks ha god biotillgänglighet vid oral tillförsel.

Förklaring på engelska

A potent and specific HIV protease inhibitor that appears to have good oral bioavailability.

Synonym, svenska: Crixivan; Indiavirsulfat

Synonym, engelska: MK-639; MK 639; MK639; L-735 524; L 735 524; L735 524; L-735,524; L 735,524; L735,524; Crixivan; Indinavir Sulfate; Sulfate, Indinavir; Indinavir, Sulfate (1:1)

Svensk term Indinavir
Synonym på svenska Crixivan; Indiavirsulfat
Synonym på engelska MK-639; MK 639; MK639; L-735 524; L 735 524; L735 524; L-735,524; L 735,524; L735,524; Crixivan; Indinavir Sulfate; Sulfate, Indinavir; Indinavir, Sulfate (1:1)
Engelsk term Indinavir
MESH ID D019469

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.