Indiska Oceanen (Indian Ocean)

Indiska Oceanen

Ett hav som utgör ca en femtedel av jordens totala havsyta och som sträcker sig från Afrika i väster till Australien i öster, och från Asien i norr till Sydpolen i söder. Indiska oceanen är det tredje havsområdet i storlek efter Stilla havet och Atlanten.

Förklaring på engelska

A body of water covering approximately one-fifth of the total ocean area of the earth, extending amidst Africa in the west, Australia in the east, Asia in the north, and Antarctica in the south. Including the Red Sea and the Persian Gulf, it constitutes the third largest ocean after the ATLANTIC OCEAN and the PACIFIC OCEAN. (New Encyclopaedia Britannica Micropaedia, 15th ed, 1990, p289)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Red Sea; Persian Gulf

Svensk term Indiska Oceanen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Red Sea; Persian Gulf
Engelsk term Indian Ocean
MESH ID D019156

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.