Infantila spasmer (Infantile Spasms)

Infantila spasmer

Ett epilepsisyndrom kännetecknat av triaden spädbarnskramp, hypsarytmi och avstannad psykomotorisk utveckling vid anfallsdebuten. De flesta fall visar sig vid åldern 3-12 månader, med krampyttringar som kortvariga flexor- och extensorrörelser i huvud, bål och extremiteter i kombination. Tillståndet har två former: en kryptogen (idiopatisk) och en symtomatisk (till följd av annan känd sjukdom, såsom livmoderinfektioner, nervsystemdefekter, ärftliga, metabola hjärnsjukdomar, för tidig födsel, perinatal asfyxi, tuberös skleros osv).

Förklaring på engelska

An epileptic syndrome characterized by the triad of infantile spasms, hypsarrhythmia, and arrest of psychomotor development at seizure onset. The majority present between 3-12 months of age, with spasms consisting of combinations of brief flexor or extensor movements of the head, trunk, and limbs. The condition is divided into two forms: cryptogenic (idiopathic) and symptomatic (secondary to a known disease process such as intrauterine infections; nervous system abnormalities; BRAIN DISEASES, METABOLIC, INBORN; prematurity; perinatal asphyxia; TUBEROUS SCLEROSIS; etc.). (From Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, pp744-8)

Synonym, svenska: Wests syndrom; Hypsarytmi; BNS-kramper; Salaam-anfall

Synonym, engelska: Infantile Spasm; Infantile Spasms; Lightning Attacks; Attack, Lightning; Attacks, Lightning; Lightning Attack; West Syndrome; Syndrome, West; Hypsarrhythmia; Hypsarrhythmias; Jackknife Seizures; Jackknife Seizure; Seizure, Jackknife; Seizures, Jackknife; Symptomatic Infantile Spasms; Infantile Spasm, Symptomatic; Infantile Spasms, Symptomatic; Spasm, Symptomatic Infantile; Spasms, Symptomatic Infantile; Symptomatic Infantile Spasm; Symptomatic West Syndrome; Syndrome, Symptomatic West; West Syndrome, Symptomatic; Salaam Attacks; Attacks, Salaam; Salaam Seizures; Seizures, Salaam; Spasmus Nutans; Cryptogenic Infantile Spasms; Cryptogenic Infantile Spasm; Infantile Spasm, Cryptogenic; Infantile Spasms, Cryptogenic; Spasm, Cryptogenic Infantile; Spasms, Cryptogenic Infantile; Cryptogenic West Syndrome; Syndrome, Cryptogenic West; West Syndrome, Cryptogenic; Nodding Spasm; Nodding Spasms; Spasm, Nodding; Spasms, Nodding

Svensk term Infantila spasmer
Synonym på svenska Wests syndrom; Hypsarytmi; BNS-kramper; Salaam-anfall
Synonym på engelska Infantile Spasm; Infantile Spasms; Lightning Attacks; Attack, Lightning; Attacks, Lightning; Lightning Attack; West Syndrome; Syndrome, West; Hypsarrhythmia; Hypsarrhythmias; Jackknife Seizures; Jackknife Seizure; Seizure, Jackknife; Seizures, Jackknife; Symptomatic Infantile Spasms; Infantile Spasm, Symptomatic; Infantile Spasms, Symptomatic; Spasm, Symptomatic Infantile; Spasms, Symptomatic Infantile; Symptomatic Infantile Spasm; Symptomatic West Syndrome; Syndrome, Symptomatic West; West Syndrome, Symptomatic; Salaam Attacks; Attacks, Salaam; Salaam Seizures; Seizures, Salaam; Spasmus Nutans; Cryptogenic Infantile Spasms; Cryptogenic Infantile Spasm; Infantile Spasm, Cryptogenic; Infantile Spasms, Cryptogenic; Spasm, Cryptogenic Infantile; Spasms, Cryptogenic Infantile; Cryptogenic West Syndrome; Syndrome, Cryptogenic West; West Syndrome, Cryptogenic; Nodding Spasm; Nodding Spasms; Spasm, Nodding; Spasms, Nodding
Engelsk term Infantile Spasms
MESH ID D013036

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.