Infektiösa hudsjukdomar (Infectious skin diseases)

Infektiösa hudsjukdomar

Hudsjukdomar som beror på infektioner av bakterier, svampar, parasiter eller virus.

Förklaring på engelska

Skin diseases caused by bacteria, fungi, parasites, or viruses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infectious Skin Diseases; Disease, Infectious Skin; Diseases, Infectious Skin; Infectious Skin Disease; Skin Disease, Infectious

Svensk term Infektiösa hudsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infectious Skin Diseases; Disease, Infectious Skin; Diseases, Infectious Skin; Infectious Skin Disease; Skin Disease, Infectious
Engelsk term Infectious skin diseases
MESH ID D012874

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.